Home

De Stichting Vrienden Oude Kerk en Nieuwe Badkapel stelt zich ten doel gelden te werven ten behoeve van de instandhouding en restauratie van de Rijksmonumenten Oude Kerk en Nieuwe Badkapel, twee beeldbepalende  Scheveningse kerken.

Op 1 mei 2020 houdt de stichting op te bestaan. Op 19 maart zijn de Vrienden van de stichting hierover door het bestuur geïnformeerd met de brief: Opheffing-Stichting