Bestuur

H.W. Bakker, voorzitter
Mevrouw H.M.B. Vonk, secretaris
M. Rog, penningmeester
O.P. Bakker, lid
J.P. Kleijn, lid
Mevrouw K.M. Verbaan, lid

Comité van Aanbeveling
Drs. W.J. Deetman, oud-burgemeester van Den Haag
Prof. Mr. J.P.H. Donner, oud-vice-president Raad van State
Mr. H.C. Grootveld, voorzitter Raad van Bestuur Panorama Mesdag
M. den Heijer, Vis-en Garnalengroothandel
Prof. Dr. J.P. Pronk, oud-minister
J. Schinkelshoek, oud-lid CDA-Tweede Kamerfractie
Mevr. Drs. H. van der Weel, oud-Stadsbeiaardier