Stichtingsinformatie

Naam van de instelling: Stichting Vrienden Oude Kerk en Nieuwe Badkapel
RSIN/fiscaal nummer: 811064621
KvK nummer: 27253000
Contactgegevens: zie contact
Doelstelling: werven van gelden ten behoeve van de restauratie en instandhouding van de Oude Kerk en Nieuwe Badkapel op Scheveningen
Beleidsplan: Beleidsplan
Bestuurssamenstelling: zie bestuur
Beloningsbeleid: onbezoldigd
Verslag van de uitgeoefende activiteitenJaarverslag 2014, Jaarverslag 2015,
Jaarverslag 2016, Jaarverslag 2017Jaarverslag 2018, Jaarverslag 2019, Jaarverslag 2020
Financiële verantwoordingJaarrekening 2014Jaarrekening 2015,
Jaarrekening 2016, 
Jaarrekening 2017, Jaarrekening 2018, Jaarrekening 2019, Jaarrekening 2020

Bank nummer (IBAN): NL 17 RABO 0126 6268 47

De Stichting heeft de ANBI-status, waardoor uw gift bij de inkomstenbelasting aftrekbaar kan zijn.