Stichtingsinformatie

Naam van de instelling: Stichting Vrienden Oude Kerk en Nieuwe Badkapel
RSIN/fiscaal nummer: 811064621
KvK nummer: 27253000
Contactgegevens: zie contact
Doelstelling: werven van gelden ten behoeve van de restauratie en instandhouding van de Oude Kerk en Nieuwe Badkapel op Scheveningen
Beleidsplan: Beleidsplan
Bestuurssamenstelling: zie bestuur
Beloningsbeleid: onbezoldigd
Verslag van de uitgeoefende activiteitenJaarverslag 2014, Jaarverslag 2015,
Jaarverslag 2016, Jaarverslag 2017
Financiële verantwoordingJaarrekening 2014Jaarrekening 2015,
Jaarrekening 2016, 
Jaarrekening 2017

Bank nummer (IBAN): NL 17 RABO 0126 6268 47

De Stichting heeft de ANBI-status, waardoor uw gift bij de inkomstenbelasting aftrekbaar kan zijn.